Sivil Toplum Hareketi

Manifesto

Yüzyıla hızlı bir şekilde giren dünyada, artık ülkeler arasında sınırlar keskin çizgilerle çizilmiş ve binlerce yıllık siyasi, idari, politik, toplumsal, ekonomik ve hukuki gelişimden sonra; ülkeler ve idarecileri ciddi tecrübeler kazanarak, toplumlar için en önemli ihtiyacın sivilleşmek, hürriyet, insan merkezli oluşumlar, insan merkezli yönetimler, hak, hukuk ve adalet olduğu noktasında ittifak etmişlerdir.

İttifak edilen noktalarda, henüz bir uygulama birliği oluşturulamamış ise de; en azından söylemde, bu sayılan noktalar üzerinde bir ittifak olduğu söylenebilir.

İnsan odaklı ve hürriyet,adalet,hukuk prensiplerine dayalı yönetim şekilleri aslında insan için en fıtri ve kabul edilebilir idare biçimidir. Aileden devletlere kadar her oluşumda bunun izlerini görmek mümkündür.  Hatta bireyler, bu sayılan ilkelere dayalı yönetimler için bir araya gelerek, bir takım çabalar sergilemekte ve oluşumlarına çeşitli ve farklı isimler vermektedirler.

Her oluşum farklı temel prensipleri esas edinmekte ve farklı kültürel, siyasi, politik ve inanç yapılanmaları üzerine bir araya gelerek hedeflerine ilerlemeye gayret etmektedirler.

 

Binlerce yıllık kültürel, tarihi, siyasi ve inanç köklerine sahip bu coğrafyanın insanlarının da elbette söyleyecek sözleri ve istişare edecek fikirleri olacaktır.

Mazisiyle övünç duyan ve geleceğe tarihinden çıkardığı müsbet tespitlerle umutla bakan nesillerin, kendi gelecekleri hakkında söz söyleyebilmeleri ve fikirlerini kader birliği ettikleri yek diğeri ile istişare etmeleri, her anlamda zenginlikle dolu tarihlerinden kendilerine miras kalmış bir geleneğin en doğal neticesidir.

SİVİL TOPLUM HAREKETİ; Geçmiş ve gelecek hakkında söz söyleyebilecek, istişare edecek fikirleri olan insanların, inisiyatif alarak bir araya geldiği ve birbirlerine miheng olma gayretiyle hareket ettikleri, tarih denilen mazi derelerinden yüksek istikbale uzanan bu uzun yolda bir olacak akil, ve ariflerin, gölgesinde serinleyecekleri koca bir çınarın toprağa atılan tohumudur.

Biz bu yola çıkarken diyoruz ki;

Düşünmek mi harekete geçmek mi?

Karar vermek mi sağlama yapmak mı?

Strateji geliştirmek mi icraat mi?

Söz sahibi olmak mı dinlemek mi?

Sivil kalmak mı bürokratikleşmek mi?

Eşitlik mi liyakat mi?

Kanunilik mi hukukilik mi?

Adalet mi hakkaniyet mi?

Vizyon mu misyon mu?

Gerçek mi hakikat mi?

Farklı olmak mı farkında olmak mı?

Söylenecek sözlerimiz var.

Dinleyecek akillere, istişare edecek danişlere, tarife hacetsiz ariflere, önder olacak LİDERLERE ihtiyacımız var...

Harekete ivme kazandırmak herkesi dinlemek herkesin bir fikri olduğunu hatırda tutup mihengi sıkça kullanmaktan geçer.

İşte bizler bu anlayışla, SİVİL TOPLUM HAREKETİ olarak yola çıkarken, mihenglerimizi elde tutmak için değil eskitmek için sırtımıza aldık.

Değişen, küçülen ve hızla hareket eden bu coğrafyadan, coğrafyanın tarihi mirasına yakışır şekilde adalet disiplin ve hoşgörü temelleri üzerinde yükselen bir gelecek için harekete geçiyoruz…

Bu hareket; tarih, eğitim, hukuk, sağlık, ekonomi, politika, siyaset, kültür, basın yayın ve toplumun her alanında uzman, liyakat sahibi bireylerin ortak akıl ve istişare prensipleri çerçevesinde fikirlerini bir araya getirerek bir oldukları sivil ve toplumsal bir düşünce girişimidir...

Eskitilmiş mihengler değil, fikrinizde eskitilecek mihengler olmaya talibiz.

Mihenge birlikte vurmaya, birlikte söz söylemeye, fikirleri birlikte dinlemeye yani bir'lerimizi yan yana koyup bir olmaya davetimiz var.

Davet vazifesine biz, icabete sizler tavzif edilmişsiniz...